ประวัติหัวข้อกระทู้สหกิจศึกษา

ผู้เขียน หัวข้อ: นักศึกษาคิดว่าการฝึกสหกิจศึกษาจะช่วยพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาอย่างไร  (อ่าน 138 ครั้ง)

นักศึกษาคิดว่าการฝึกสหกิจศึกษาจะ ช่วยพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาอย่างไร และการฝึกสหกิจศึกษานั้นช่วยให้ตนเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร
520890

ได้ เรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานที่สัมพันธ์กับวิชาชีพโดยตรง รวมถึงการได้ความรู้ในส่วนงานอื่น โดยการฝึกสหกิจช่วยในการเปลียนแปลงพฤติกรรมในส่วนของความรับผิดชอบในหน้าที่ และตนเอง ท้้งในเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การไปทำงานให้ทันเวลา เป็นต้น

510472
1.นักศึกษาคิดว่าการฝึกสหกิจศึกษาจะช่วยพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาอย่างไร?
– ช่วยให้เรารู้ความถนัดของส่วนงานมากน้อยเพียงใดและชอบวิชาชีพแบบไหนมากกว่า กัน และเป็นการช่วยให้เราตัดสินใจในการเลือกอาชีพในวันข้างหน้าได้ง่ายขึ้น

2.การฝึกสหกิจศึกษานั้นช่วยให้ตนเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร

– มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนยังศึกษาอยู่อาจมีความรับผิดชอบน้อยไม่ สนใจ แต่เมื่อได้ฝึกสหกิจก็ได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมากขึ้นและมีแนวคิด เป้าหมายในวันข้างหน้ามากขึ้น

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    101.108.161.231 (?)
510020

Let me tell you a little bit about my major. I am majoring in English for Communication. As you may know, English is so important in our daily life.  We need to know and improve English to raise up the salary so that thisinternship makes me improve a lot of my English.  I need to spend time with foreigners as a volunteer translator. And I think it is so important to my future. I can apply everything I have gained for this experience and adapt in my life.

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    27.55.0.189 (?)
520503

ช่วยในการทำงานเข้าใจในหลักปฏิบัติงาน ปรับตัวเองให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    125.24.6.56 (?)
520357

พัฒนาฝีมือครับ แจ๋วววว

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    118.175.13.149 (?)
520099

ช่วยทำให้เราได้เรียนรู้งานมาก ขึ้น รวมไปถึงระบบบัญชีว่ามีความยากง่ายหรือมีความแตกต่างจากในห้องเรียนที่เรา ได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังทำให้เราได้ทราบถึงการลงบัญชีต่างๆอีกด้วย

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    182.53.83.251 (?)
520354

ทำได้เรียนรู้งานมากขึ้นจากการปฏิบัติจริง ทำให้เรารู้จักวางตัวแล้วปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นมากขึ้น

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    172.16.3.35 (?)
520424

ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานและเพิ่มพูลความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    101.108.190.70 (?)
520303

ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากการเรียนในห้อง เรียน ความผิดพลาดจากการทำงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากมีก็น้อยมาก การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อการทำงานในปัจุบัน

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    172.16.12.68 (?)
520033

ช่วยให้เรียนรู้การทำงานร่วมกับ ผู้อื่น  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน  ได้รับประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง  เช่น ได้ช่วยสรุปยอดขายสินค้าในแต่ละเดือน

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    192.168.2.192 (?)
520322

– เป็นนักธุรกิจในอนาคตที่ดี มีคุณภาพ

การฝึกสหกิจศึกษานั้นช่วยให้ตนเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร

– การตรงต่อเวลา การไม่ง่วงในเวลาทำงาน ตั้งใจทำงานละกระตือรือร้นตลอดเวลา[/size]

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    27.131.172.2 (?)
520407

ทำให้ รู้งาน ในหลายๆด้าน

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    202.151.6.25 (?)
520618

ต้องพัฒนาบุคลิกภาพเเละการปฏิบัติตัวขิงตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบขององค์กรค่ะ

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    180.183.161.191 (?)
520640

พัฒนาเกี่ยวกับการทำงานที่เเท้จริงในชีวิตประจะวัน

520656
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงาน ทำให้รับมือและแก้ปัญหาได้ หากเกิดปัญหาขึ้น
520947
ช่วยให้ฝีมือพัฒนาขึ้น
520357
เข้าใจว่าเราจะงานเป้นอะไร
520424
เข้าใจงานมากยิ่งขึ้น
520954
เข้าใจกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
**************************************************************************************************

*************************************************************************************************

ผู้เขียน หัวข้อ: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร  (อ่าน 93 ครั้ง)
admin

Administrator
Newbie
*****
กระทู้: 12
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออนไลน์)

นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 03:29:28 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการมีประโยชน์หรือมีส่วนช่วยสถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   172.16.8.131 (?)
520407

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 03:47:55 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ไม่มากก็น้อยเลย แล้วแต่เราจะนำไปประยุกต์ใช้ในด้านไหน การพัฒนา การปรับปรุง การ support
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   202.151.6.25 (?)
520357

Newbie
*
กระทู้: 14
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 08:20:02 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

E-Learning  มีประโยชน์สำหรับเยาวชนทุกระดับชั้น จะทำให้การเรียนการสอนของดรุณากาญจนบุรียกระดับสูงขึ้นและทันต่อเหตุการปัจจุบัน
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดกระแสความนิยมการใช้อีเลินนิ่ง (E-Learning) อาจจะมีหลายประการ ซึ่งมีผู้รวบรวมไว้พอประมวลได้ ดังนี้
1.   เนื่องจากนโยบายด้านการศึกษาของชาติ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ปี พ.ศ.2542  ได้ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศ โดยได้บัญญัติไว้ใน หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อัน ประกอบด้วย มาตรา 63, มาตรา 64,  มาตรา 65, มาตรา 66, มาตรา 67,มาตรา 68 และมาตรา 69
2.   วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับที่เข้าใจในเรื่องนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาอย่างเหมาะสม
3.   ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)    ของครู/อาจารย์ในสถานการศึกษาทุกระดับ
4.   ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์(Hardware)และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
5.   ความพร้อมด้านซอฟแวร์( Software)  ซึ่งมีการพัฒนาเทคนิคทางซอฟต์แวร์มีโปรแกรมสำเร็จรูปด้านต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล(Protocol)  ก็ได้พัฒนาไปมาก อีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ทำให้สามารถตอบสนองการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น
6.   ความพร้อมของการใช้ สื่อประสม(Multimedia) ที่มีคุณภาพ
7.   การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8.   เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ อีเลินนิ่ง (E-Learning) ในประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เกิดการใช้ อีเลินนิ่ง (E-Learning) หรือพัฒนารูปแบบตามความต้องการที่จะใช้ได้อย่างหลากหลาย มีผู้รวบรวมประโยชน์ของ อีเลินนิ่ง (E-Learning)ไว้ ดังนี้
•   เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อประสม (Multimedia) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และคลังความรู้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
•   เกิดเครือข่ายของความรู้ คลังความรู้ที่ถูกสร้างและจัดเก็บบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันและกันได้ และ ความรู้จากแหล่งนี้จะทันสมัยกว่าเอกสารตำราทั่วไป เพราะข้อมูลมีการปรับปรุง (update) เป็นประจำ
•   ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สืบค้นวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอาศัยสื่อ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ทางการศึกษา โดยมีครู อาจารย์เป็นที่ปรึกษา และชี้แนะแนวทาง
•   สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาระหว่างชนบทและเมือง โดยฝึกอบรมครู/อาจารย์ในชนบทให้มีความสามารถเชื่อมต่อเข้าไป ศึกษาหาความรู้ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กในชนบทได้เรียนรู้ ได้เครือข่ายสารสนเทศเพิ่มและกระจาย โอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบท
•   ใช้ทรัพยากร ทางการศึกษาร่วมกัน เนื่องจากมีคลังความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการให้คน ให้คนทั่วโลก สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้
•   สอดคล้องและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 (http://gold.rajabhat.edu/learn/luis/home_luis.html)
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   223.205.68.205 (?)
520099

Newbie
*
กระทู้: 12
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:40:08 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ช่วยทำให้การทำงานของแผนกบัญชีเป็นระบบและช่วยทำให้ข้อมูลที่แสดงนั้นเป็นปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงยอดตัวเลขที่ถูกต้อง รวมไปถึงทำให้การทำงานของระบบบัญชีเป็นระเบียบและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   101.51.155.199 (?)
520303

Newbie
*
กระทู้: 7
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 04:08:14 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

🙂 โครงงานเป็นตัวเลือกและเป็นแนวทางเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในฝ่ายที่เราได้ฝึกงาน
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   119.46.228.60 (?)
520033

Newbie
*
กระทู้: 8
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 08:11:36 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

โครงงานที่ทำมีส่วนช่วยสนับสนุนการให้รายละเอียดที่เป็นขั้นตอน   ทำให้โรงงานเห็นสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   182.52.115.116 (?)
520656

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 07:36:06 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

โครงงานที่จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ในการช่วยเป็นแนวทาง หรือกระบวนการต่างๆ
ที่สามารถทำให้องค์กรพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆได้
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   125.27.233.84 (?)
520357

Newbie
*
กระทู้: 14
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 07:36:33 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ของผม นักเรียนนักศึกษาได้ ใช้งานจริง
ครูผู้สอนจัดการได้ด้วยตัวเอง
ในรูปแบบของการส่งการบ้านออนไลน์ ง๊ายง่าย แค่สามคลิก
คลิก1 เข้าเว็บ คลิก2 เลือกไฟล์ คลิก3 ส่งงาน
และยังมีลูกเล่นแพรวพราวครับผม พร้อมให้การเรียนรู้กับเด็กๆด้วยระบบE-learning
อนาคตก็มาคู่กับ tablet ในเทอมหน้า เดือน มิถุนายน นี้
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   49.49.197.234 (?)
520322

Newbie
*
กระทู้: 7
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 11:50:15 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ไม่มากก็น้อยคะ เนื่องสถานประกอบการดีอยู่แล้ว เราก็เป็นส่วนเพิ่มเติมให้เตฦ็มได้คะ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   203.155.217.2 (?)
520424

Newbie
*
กระทู้: 15
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 08:58:04 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

เพิ่มยอดขายและกำไรให้แก่บริษัท
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   101.108.161.41 (?)
520503

Newbie
*
กระทู้: 8
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 10:06:24 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

เป็นตัวอย่างให้กับบ.ถ้าบ.จะนำไปใช้จะดีมาก
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.129.246 (?)
520393

Newbie
*
กระทู้: 6
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 11:26:45 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

เป็นงานที่เป็นตัวเลือกให้บริษัทว่าผลงานของเราเป็นที่ต้องการหรือไม่
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.107.48 (?)
520618

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 03:53:13 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

มีประโยชน์ในเรื่องการใช้ลดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงานค่ะ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   183.89.19.222 (?)
520640

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 03:55:34 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

มีในด้านโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายค่ะ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   183.89.19.222 (?)
520424

Newbie
*
กระทู้: 15
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 09:52:07 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

เพิ่มรายได้ให้กับสถานประกอบการ

520947

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:15:15 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่เข้ามาฝึกสหกิจต่อไปดู
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   183.89.57.16 (?)
520152

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:24:13 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

สามารถ  แจ้งการซ่อมคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวจเร็วกว่าระบบเดิม
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   118.175.74.157 (?)
520954

Newbie
*
กระทู้: 13
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาคิดว่าโครงงานที่นักศึกษาจะดำเนินการนั้นมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร
? ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 01:22:10 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

นำไปใช้ประโยนช์แก่รุ่นต่อไป
********************************************************************************************************

**********************************************************************************************************

ผู้เขียน หัวข้อ: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน  (อ่าน 128 ครั้ง)
admin

Administrator
Newbie
*****
กระทู้: 12
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออนไลน์)

นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 02:03:41 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ให้นักศึกษาอธิบายถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   192.168.3.0 (?)
520099

Newbie
*
กระทู้: 12
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 08:40:46 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนวิธีการลงบัญชี ที่นอกเหนือจากการลงบัญชีที่เรียนในห้องเรียน โดยการได้ลงบัญชีจากรายการที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน และได้เรียนรู้ถึงระบบงานเอกสารต่างๆของสถานประกอบการว่ามีกระบวนและวิธีการอย่างไรบ้าง
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   101.51.149.115 (?)
520407

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 08:43:40 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

8) เยอะมากมายเลย  เอกสารทั้งนั้น   คอมก็มี การทำห้องสมุด
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   110.77.226.205 (?)
520322

Newbie
*
กระทู้: 7
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 08:35:05 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การทำการเปรียบเทียบคู่แข่งทางการตลาด นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในเรื่องมองเห้นแค่ความแตกต่างเบื้องต้น แต่หนูได้
ทำ แม้กระทั่งการคิดเปอร์เซนส่วนลด รวมถึงการคิดvorcher และธนาคารที่เข้าร่วมรายการ
การทำ cost per point การใช้ excel ในการคำนวณหรือทำแผนต่างๆ
สรุปยอดโปรในแต่ละเดือน
ได้ลงไปจัดสถานที่ จับรางวัล และการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมถึงการดึงฐานข้อมูลในระบบขององค์กรณ์
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   27.131.172.2 (?)
520656

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 09:59:52 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้ในวิชาชีพใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นค่ะ รู้ในเรื่องของการต่อรองราคาสินค้าระหว่างบริษัทและลูกค้า
รู้ในเรื่องการจัดทำเอกสารสั่งซื้อ(Purchase Order)จริงว่ามีลักษณะอย่างไร
ซึ่งลักษณะการทำจริงก็คล้ายคลึงกับรายวิชาที่ได้เรียนมา แต่มีความละเอียด เป็นระบบมากขึ้นค่ะ ;D 😉
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   110.77.200.245 (?)
520139

Newbie
*
กระทู้: 4
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 07:07:18 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

– รู้จักการตัดต่อโดยเครื่องระบบลีเนียร์ ซึ่งในมหาวิทยาลัยและในสาขาวิชาที่เรียนไม่มี
– รู้จักการทำความเข้าใจกับบทข่าว วิเคราะห์ และ การเลือกภาพจากเทป และเสียง ให้เหมาะสมกับบทข่าวนั้นๆ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.126.229 (?)
520357

Newbie
*
กระทู้: 14
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 11:21:46 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ซ่อม
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   49.49.131.153 (?)
520424

Newbie
*
กระทู้: 15
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 11:28:57 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

มารยาทในสังคม เจาะลึกในรายละเอียดงานต่างๆมากขึ้น
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   192.168.3.89 (?)
520033

Newbie
*
กระทู้: 8
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 01:22:39 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้การสรุปยอดขาย  วิธีการลงบันทึกในคอมพิวเตอร์  การเปรียบเทียบยอดขายจากพี่ ๆ ในฝ่ายขาย การจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อของภายในบริษัท
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   192.168.2.192 (?)
520503

Newbie
*
กระทู้: 8
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 08:56:27 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การควบคุมงานผลิต การหาค่าcncwไม่มีบอกในตำรา
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.137.88 (?)
520954

Newbie
*
กระทู้: 13
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 10:23:35 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนโปรแกรมใหม่ๆที่ไม่มีในวิชาเรียน เช่น  final cut pro
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   183.89.56.127 (?)
520393

Newbie
*
กระทู้: 6
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 04:57:53 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้ใช้โปรแกรมใหม่ๆที่มหาลัยไม่มีสอน เช่น  final cut pro
ได้เรียนรู้การเขียนบทการนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.138.223 (?)
520303

Newbie
*
กระทู้: 7
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 03:12:14 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

🙂 ความผิดพลาดไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการทำงานของบริษัทและหากเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของฝ่ายอื่นด้วย
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   172.16.12.68 (?)
520137

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 03:23:09 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

😀 นอกจากการใช้เทคโนโลยีแล้วการซ่อมหรือการแก้ไขในบางส่วนก็ได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติม
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   192.168.2.113 (?)
520618

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 11:07:22 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรื่องรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ที่เเท้จริงค่ะ
แก้ไขข้อความ

520640

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 11:11:55 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการตลาดมากขึ้น
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.161.191 (?)
520857

Newbie
*
กระทู้: 2
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 11:05:25 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ืได้ความรู้ที่ใช้งานจิงในสายงานต่างๆ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   110.168.172.54 (?)
520187

Newbie
*
กระทู้: 3
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 11:10:38 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

เรียนรู้การทำงานจริงในหน่วยงาน
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   110.168.172.54 (?)
520357

Newbie
*
กระทู้: 14
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 08:25:47 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

งานใหม่มา วันนี้เองเช็คคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่กริ๊บ 48เครื่อง ดูว่า เม้าส์ คีบอร์ด เครื่อง จอ ใช้ได้หรือไม่  เช็คเสร็จก็คือ บอร์ดเอาไปเปลี่ยน 1 ชุด และ จอLCD benq ปุ่นpower จม กดไม่ค่อยได้  จนวันนี้ได้ประสบการณ์ ทำเครื่องคอมนัดได้ 128เครื่อง ใน1 เดือน ผมคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้ มากมายจริงๆ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   223.205.68.205 (?)
520424

Newbie
*
กระทู้: 15
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 09:01:31 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ประสบการณ์ชีวิต
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   101.108.161.41 (?)
520947

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:12:23 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้รู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแสงแบบภาพยนตร์จริง
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   183.89.57.16 (?)
520152

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:25:35 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การทำงานร่วมกับผู้อืน
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   118.175.74.157 (?)
520954

Newbie
*
กระทู้: 13
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ ๆ อะไรบ้างนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน
? ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 01:21:01 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อ
************************************************************************************************

*************************************************************************************************

ผู้เขียน หัวข้อ: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา  (อ่าน 171 ครั้ง)
admin

Administrator
Newbie
*****
กระทู้: 12
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออนไลน์)

เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 04:40:12 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

เนื้อหาหรือสิ่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาขาวิชาของนักศึกษาทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ และเรื่องทั่ว ๆ ไป (ตอบให้ครบทั้ง 2 ประเด็น) และสิ่งที่นักศึกษาคิดว่าสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานคืออะไร
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   172.16.4.181 (?)
510662

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 05:00:34 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้โปรมแกรมและวิธีการผลิตข่าว
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานคือกาารตรงเวลา
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   210.246.88.6 (?)
510167

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 05:03:20 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้ถึงการผลิตข่าวรวมไปถึงโปรแกรมต่างๆที่ใช้ทำด้วย
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน คือ 1.ตรงต่อเวลา   2.มีความรวดเร็วในการทำ  3.มีความถูกต้องแม่นยำ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   210.246.88.6 (?)
510656

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 08:48:59 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

อ้างจาก: admin ที่ พฤศจิกายน 22, 2011, 04:40:12 pm

เนื้อหาหรือสิ่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาขาวิชาของนักศึกษาทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ และเรื่องทั่ว ๆ ไป (ตอบให้ครบทั้ง 2 ประเด็น) และสิ่งที่นักศึกษาคิดว่าสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานคืออะไร

การทำงานในระบบของหน่วยงานที่เราได้เข้าไปทำ
การทำงานร่วมกันในสังคม
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.163.48 (?)
510020

Newbie
*
กระทู้: 2
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 09:17:50 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

For this internship, I have learned many things that never found in the classroom.  First of all, I would love to tell a bit about my internship, I am internship student as a translator or interpretor.  I work with foreigners teams (they are all missionary.)  Things i need to do is that bringing all teams to hilltribe for helping villagers do farming, harvesting rice, painting house, cleaning street, and doing activities for children.  This is just simple things, there are more experiences i would love to update next time.  As you are able to read my job description, you will know that this kind of job is what I cannot find in the classroom.  Thank you.  🙂
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   172.16.0.239 (?)
apinun

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 01:44:51 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ขอให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด เรียนรู้ให้มากที่สุด ครูอ่านที่ทุกคนตอบหมดแล้ว
เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้นะ
อ.อภินันต์
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   172.16.3.78 (?)
520890

Newbie
*
กระทู้: 2
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 11:19:40 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การปฏิบัติงานจริงและนำไปใช้จริง เช่น การเรียนรู้ระบบงานขององค์กร และ การเขียนweb ด้วย editplus ^^
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   113.53.251.35 (?)
520699

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 04:33:37 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

สิ่งที่ไม่เคยรู้เลยคือ คำว่าแอดมิน จากเมื่อก่อนที่คิดว่าต้องเป็นคนดูแลคอมพิวเตอร์ที่จบสายงานด้านคอมมา แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าในอีกความหมายหนึ่งพวกพนักงานทั่วไปก็เรียกว่าแอดมินได้และไม่ต้องจบคอมพิวเตอร์
ส่วนเนื้อหาในสาขาวิชา เช่น รู้ว่าการใช้เครื่องหมาย <> ในภาษา SQL ใน Oracle หมายถึง ไม่เท่ากับ เหมือนในเอ็กเซล
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   58.8.89.219 (?)
510472

Newbie
*
กระทู้: 2
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 08:39:35 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้ทราบว่าระบบงาน SAP เป็นยังไง และสามารถทำอะไรได้บ้างจากที่เคยคิดว่าเป็นแค่เพียงโปรแกรมหนึ่งประเภทเดียวกับโปรแกรมของ Office และยังได้เรียนรู้ในงานทำงานร่วมกับเพื่อนๆในแผนก และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน คือ ความรอบคอบ การเก็บรายละเอียดงานต่างๆ และการควบคุมอารมณ์ของตัวเองรู้จักแยกแยะ และการเจรจาพูดจาต่างๆกับผู้ติดต่องานที่มีทั้ง ดี และไม่ดี บ้างบางคนอาจไม่เข้าใจในการทำงานของระบบรัฐ บางคนก็เข้าใจ ดังนั้นการมีมนุษสัมพันที่ดีและการยิ้มแย้มเป็นเรื่องสำคัญมากในแผนก”รับคำร้อง”
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.80.94 (?)
510315

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 01:36:06 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การทำงานร่วมกันภายในองค์กรหรือสถานที่ฝึกงาน และการใช้โปรแกรมใหม่ๆทีเรายังไม่ยังเคยใช้ในตอนเรียน และสิ่งสำคัญที่สุดในการปฎิบัติงานคือการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   101.108.160.186 (?)
500384

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 10:27:32 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้ในการวางตัวต่อคนหมู่มาก การประพฤติตัวต่อสถานประกอบการ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   223.206.190.87 (?)
490111

Newbie
*
กระทู้: 1
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2011, 04:28:39 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การเข้าไปทำงาน ต้องหาสมุดไปจดเพราะว่าเราจำได้ไม่หมด ที่ๆจะให้ก็ต้องจดดีกว่าจำ  เพราะงานมันเยอะ มากกก  ^_^V
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   223.204.89.62 (?)
520424

Newbie
*
กระทู้: 15
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 11:30:55 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

รายละเอียดต่างๆ ลึกและพตรงประเด็นมากกว่าเนื้อหาที่เรียน
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   192.168.3.89 (?)
520503

Newbie
*
กระทู้: 8
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 09:04:00 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การร่วมทำงานกับผู้อื่นที่มีประสบการณ์ทำงาน ตรงตามสายงานที่เรียน
-การดูขั้นตอนการผลิตงาน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.137.88 (?)
520099

Newbie
*
กระทู้: 12
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 08:58:35 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ส่วนมากจะเป็นวิธีการในการลงบัญชีขององค์กรที่มีความหลายหลายมากกว่าการเรียนรู้ภายในห้องเรียน

520407

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 08:49:59 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้รู้้หลายๆๆอย่างในงานที่ทำ ซึ่งแตกต่างกับที่เรียน มาก
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   202.151.6.25 (?)
520618

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 11:05:27 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การเขียนภาษาPHPที่ลงลึกมากและมีเนื้อมากกว่าที่เรียนมา
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.161.191 (?)
520640

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 11:13:23 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

เกี่ยวกับการคิดรายละเอียดบางตัวที่เกิดขึ้นกับองค๋กร
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.161.191 (?)
520357

Newbie
*
กระทู้: 14
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 08:31:43 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การเรียนรู้แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   223.205.68.205 (?)
520656

Newbie
*
กระทู้: 9
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 07:51:33 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมมากมายจากเนื้อหาที่เรียน
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   125.27.233.84 (?)
520424

Newbie
*
กระทู้: 15
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 09:01:12 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

วิธีการดำเนินการในตลาดระหว่างประเทศที่เจาะจงแต่ละองค์กร
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   101.108.161.41 (?)
520947

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:06:36 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

1.วิธีชั้นตอนในการทำงาน
2.teamwork ที่ดี
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   183.89.57.16 (?)
520152

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:28:11 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การซ่อมคอมจากอุปกรณ์จริง
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   118.175.74.157 (?)
520152

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:29:22 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   118.175.74.157 (?)
520954

Newbie
*
กระทู้: 13
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: เนื้อหาหรือสื่งที่นักศึกษาไม่เคยเรียนรู้จากการเรียนการสอนในสาชาวิชาของนักศึกษา
? ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 11:05:27 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

การทำmatch cut  ไม่เคยเรียนรู้จากที่เรียน
แก้ไขข้อความ
**************************************************************************************************

*************************************************************************************************

ผู้เขียน หัวข้อ: นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา  (อ่าน 49 ครั้ง)
admin

Administrator
Newbie
*****
กระทู้: 12
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออนไลน์)

นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
? เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 04:49:29 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ให้บอกถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   192.168.3.130 (?)
520947

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
? ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:18:48 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้รับความรู้มากมาย
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   183.89.57.16 (?)
520393

Newbie
*
กระทู้: 6
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
? ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 11:19:31 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้การทำงานแบบใหม่ ที่ไม่เคยทำมาก่อนได้เรียนรู้การ อดทน การเข้างานตรงเวลา การอดทนต่อหัวหน้า ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เราก็ต้องรับฟังค่ะ
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   180.183.143.81 (?)
520099

Newbie
*
กระทู้: 12
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
? ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 08:29:22 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เรียนรู้การทำงานจริงๆในสถานที่จริง รู้ถึงระบบงานที่ได้ไปฝึกสหกิจศึกษา ได้รู้ถึงการปรับตัวเข้ากับองค์กร ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความตรงต่อเวลามากขึ้น
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   101.108.183.240 (?)
520357

Newbie
*
กระทู้: 14
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
? ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:13:46 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ประสบการณ์การทำงาน ได้เรียนรู้คน งาน และสังคมคนการทำงาน
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   223.205.242.209 (?)
520152

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
? ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:21:30 pm ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้ประสบการ  การทำงานในองค์กร
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   118.175.74.157 (?)
520407

Newbie
*
กระทู้: 11
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
? ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 10:38:45 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ประสทการในการทำงาน ในองค์กร
แก้ไขข้อความ
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   202.151.6.25 (?)
520954

Newbie
*
กระทู้: 13
ดูรายละเอียด
อีเมล์
ข้อความส่วนตัว (ออฟไลน์)

Re: นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
? ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 10:45:10 am ?

อ้างถึง
แก้ไข
ลบทิ้ง
แยกหัวข้อ

ได้เพื่อนจากต่างที่เรียน และได้ประสบการณ์ทำงานจริงในองค์กร

 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554

[slideshow]

หัวข้อการบรรยายมีดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา
2. การวางตัว กิริยามารยาท การตรงต่อเวลา การพูดจา การอ่อนน้อมถ่อมตน การกระตือรือร้นในการทำงาน
3. การใช้เว็บไซต์ชุมชนแห่งการเรียนรู้สหกิจศึกษาเพื่อซักถามข้อสงสัยในการฝึกสหกิจศึกษา
4. ทำความเข้าใจกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสหกิจศึกษา
และสุดท้าย
อาจารย์ทุก ๆ ท่านจะคอยเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาทุก ๆ คน

สาระการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้สหกิจศึกษา:21-09-11

[slideshow]
ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง ประชุม 1-312 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้มีการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้สหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์อภินันต์ อันทวีสิน ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.ความหมายการฝึกสหกิจศึกษา
2.บทบาทและหน้าที่อาจารย์นิเทศก์
3.ขั้นตอนการฝึกสหกิจศึกษา
4.การทำโครงงานสหกิจศึกษา
5.เว็บไซต์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน
6.การตอบกระทู้ของนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา