ความเป็นมา เป้าหมาย รายชื่อสมาชิก CoP Geronto

Admin ขอกล่าวตอนรับสมาชิกทุกท่าน เข้าสู่ Blog CoP Geronto ค่ะ

ขออนุญาตอธิบายเป้าหมายและความเป็นมาของกลุ่ม CoP พอสังเขปนะคะ

ชื่อชุมชนการปฏิบัติ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

เป้าหมายของชุมชนการปฏิบัติ

1) มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

2) มีโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อส่งเสริมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

โดยมี ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1. ผู้สนับสนุน (Sponsor) ผศ.ดร. ศากุล ช่างไม้

2. ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ผศ.พันเอกหญิง ดร. นงพิมล นิมิตรอานันท์

3. ผู้ประมวลความรู้(Community historian) 1) ผศ.พันเอกหญิง ดร. นงพิมล นิมิตรอานันท์ 2) อาจารย์ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์

4. สมาชิก (Member)

รายชื่อสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

 1. อาจารย์ ดร. เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศากุล ช่างไม้
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร. นงพิมล นิมิตรอานันท์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ
 5. อาจารย์ ดร. ศศิธร รุจนเวช
 6. อาจารย์ ดร. บ าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี แตงวงษ์
 8. อาจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ
 9. อาจารย์ดร. นวพร วุฒิธรรม
 10. อาจารย์ รัฎภัทร บุญมาทอง
 11. อาจารย์ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์

5. ผู้ดูแลโฮมเพจ (Admin) อาจารย์ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์

6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความเป็นมา เป้าหมาย รายชื่อสมาชิก CoP Geronto”

 1. สวัสดี นี่คือความเห็น
  เพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบ การแก้ไข และการลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นบนหน้าควบคุม
  รูปแทนตัวของผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

 2. การมี CoP เรื่อง การหกล้มในผู้สูงอายุ นั้นมีความสอดคล้องกับยุคของการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ 4 ด้าน ได้แก่
  1. ด้านร่างกาย ทำให้การทำงานมีสมรรถนะลดลง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  2. ด้านจิตใจ ทำให้รู้สึกหมดหวัง ท้อแท้
  3. ด้านครอบครัว ทำให้เป็นภาระของครอบครัว
  4. ด้านสังคม ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่าย ไม่กล้าเข้าไปสุ่สังคม (เตือนจิตต์ ช่วยจันทร์; สุทธีพร มูลศาสตร์ และดนัย หีบท่าไม้, 2561)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *