“การจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI กลุ่ม 1”

             ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ได้จัดตั้งชุมชนการปฏิบัติ (CoP) เรื่อง  “การจัดทำ  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI กลุ่ม 1” ในฐานะที่บุคลากร    ของศูนย์วิทยบริการฯ    ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน   ในการศึกษา 2564  มีประเด็นปัญหาสำคัญในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ระหว่างสมาชิก (CoP)  นการประชุมสามัญของคณะกรรมการ 5 ครั้ง ที่ผ่านมาตลอดปี     เพื่อหารือ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางปฎิบัติในการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นตามเกณฑ์ของศูนย์ TCI สำหรับ   กองบรรณาธิการและฝ่ายจัดการวารสารฯ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *