คู่มือ

รวมคู่มือแนวปฏิบัติสำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คู่มือการเข้าห้องเรียน และการทํา ข้อสอบออนไลน์ Microsoft Teams
คู่มือ/แนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการเรียน ของนักศึกษา
แนวปฏิบัติ เรื่อง ชุมชนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล ... . . . . . . . . . . .  
ภาพบรรยากาศอบรมการสอนเเบบสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พ.ค. 2562
ภาพบรรยากาศอบรมการสอนเเบบสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พ.ค. 2562
อบรมการสอนเเบบสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ.ค. 2562