อบรม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ สมศ.

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของชุมชน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น