ประมวลภาพอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยคริสเตียน”

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของชุมชน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับไปที่ ประมวลภาพอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น