คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2019

แนวปฏิบัติ เรื่อง การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงดิจิทัลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทำให้สามารถจัดการเอกสารได้สะดวกขึ้น การปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารทำได้ง่าย

การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงดิจิทัล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

จำนวนเอกสารอ้างอิงในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยคริสเตียนมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สะดวกต่อการตรวจสอบของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

จากการสรุปจำนวนเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น