แนวปฏิบัติ เรื่อง การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงดิจิทัลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทำให้สามารถจัดการเอกสารได้สะดวกขึ้น การปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารทำได้ง่าย

  1. การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงดิจิทัลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทำให้สามารถจัดการเอกสารได้สะดวกขึ้น การปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารทำได้ง่าย
  2. ลดภาระการสำเนาเอกสารที่ซ้ำซ้อนในกรณีที่เอกสารเหมือนกันในตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาอื่นที่มีอยู่แล้วในระบบ โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงเอกสารผ่านระบบดิจิทัล
  3. ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร ประหยัดทรัพยากรกระดาษ เนื่องจากมีระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสารดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
  4. การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบดิจิทัลจะส่งผลดีในระยะยาว ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานได้
  5. การสืบค้นเอกสารอ้างอิงตามคำร้องขอของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
  6. ป้องกันการสูญหายของเอกสารอ้างอิงในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น