ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียงลำดับตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ควรนำเสนอแบบใด

เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน ประเด็น “การเรียงลำดับตัวบ่งชี้ ควรนำเสนอเสนอตามพันธกิจการอุดมศึกษาและนำผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาเสนอต่อกันตามพันธกิจการอุดมศึกษา”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอความร่วมมือบุคลากรของคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่ะ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียงลำดับตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ควรนำเสนอแบบใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น