การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ในประเด็นเกี่ยวกับการเรียงลำดับตัวบ่งชี้ นั้น คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงกำหนดจัดการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น