คลังเก็บผู้เขียน: qa

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวบ่งชี้ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ”

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ แสดงความคิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | 5 ความเห็น

รูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพ

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | 12 ความเห็น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | 13 ความเห็น

ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม…

โพสท์ใน ข่าวสารสกอ. สมศ. | 3 ความเห็น

ความไม่พร้อมของการศึกษาไทย

อ่านเพิ่มเติม….

โพสท์ใน ข่าวสารสกอ. สมศ. | 2 ความเห็น

การบริหารความเสี่ยง

คลิกดาวน์โหลด  การบริหารความเสี่ยง

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | ใส่ความเห็น

ระบบวงจร คุณภาพ PDCA จากหลักการสู่วิธีการปฏิบัติ และสร้างทีมคุณภาพ ตอนที่1

โดย : ธีระพงษ์ นำหลักการระบบวงจร คุณภาพ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | 4 ความเห็น

ทำไมต้องมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | ใส่ความเห็น

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

โพสท์ใน ข่าวสารสกอ. สมศ. | ใส่ความเห็น

สกอ. ดันสหกิจศึกษานานาชาติ เป็นตัวช่วยพัฒนาบัณฑิต พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โพสท์ใน ข่าวสารสกอ. สมศ. | ใส่ความเห็น