คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของชุมชน

การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ (SQAR)

ขอเชิญบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | 3 ความเห็น

แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดาวน์โหลด   แนวปฏิบัติในการจัดทำ SQAR

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | ใส่ความเห็น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวบ่งชี้ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ”

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ แสดงความคิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | 5 ความเห็น

รูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพ

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | 12 ความเห็น

ประมวลภาพอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | 2 ความเห็น

อบรม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ สมศ.

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | ใส่ความเห็น

ภาพการประชุมบริหารความเสี่ยง

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | ใส่ความเห็น

ประมวลภาพโครงการ

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน | ใส่ความเห็น