คลังเก็บหมวดหมู่: แบ่งปันความรู้ของสำนัก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | 13 ความเห็น

การบริหารความเสี่ยง

คลิกดาวน์โหลด  การบริหารความเสี่ยง

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | ใส่ความเห็น

ระบบวงจร คุณภาพ PDCA จากหลักการสู่วิธีการปฏิบัติ และสร้างทีมคุณภาพ ตอนที่1

โดย : ธีระพงษ์ นำหลักการระบบวงจร คุณภาพ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | 4 ความเห็น

ทำไมต้องมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | ใส่ความเห็น

การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล

 

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | ใส่ความเห็น

จิตวิทยาในการทำ QA

อ่านต่อ…….

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | ใส่ความเห็น

การประกันคุณภาพการศึกษา

คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | ใส่ความเห็น