แนวปฏิบัติเรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจัย

เป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติ

1.     มีการจัดทำแผนแม่บทการทำวิจัยวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2.    เพื่อสร้างความรู้/ฝึกประสบการณ์ และมีแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยที่มีลักษณะเป็นชุดโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนจากภายในและภายนอก
3.    ทุกคณะวิชามีชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากภายนอกอย่างน้อย 1 โครงการ
4.    ทุกสาขาวิชามีโครงการวิจัยแล้วเสร็จเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

1

3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติเรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจัย”

  1. ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาชุดโครงการวิจัยสหสาขาวิชา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 -16.00 น.
    ณ ห้องประชุม 1-204 ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *