ประเด็นปัญหาจากการรับ – ส่ง เอกสาร

ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เคยพบปัญหาเรื่องการรับ หรือการส่งเอกสารเหล่านี้บ้างหรือไม่

 • 1.เอกสารสูญหาย
 • 2.เอกสารล่าช้า
 • 3.บุคลากรไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 • 4.การติดต่อสื่อสารไม่เป็นระบบ
 • 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานเยอะ

วันนี้เราพบวิธีง่ายๆ ที่ช่วยลดปัญหา ที่มักเกิดในการทำงานเกี่ยวกับเอกสารมาให้ท่านได้นำไปใช้กัน

 1. จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาด และเป็นสัดส่วน
 2. ปฏิบัติงานโดยยึดตามระเบียบงานสารบรรณ
 3. บันทึกเอกสารในสมุด รับ – ส่ง ทุกครั้ง
 4. ผู้รับหนังสือลงชื่อรับทุกครั้ง ป้องกันการสูญหาย และง่ายต่อการติดตาม
 5. ทำการ “Copy” หรือ “Scan” หนังสือ 1 ชุด (เฉพาะหนังสือที่ เซ็นต์ผ่านเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วเท่านั้น)
 6. การติดตามหนังสือ ต้องติดตาม ตามลำดับขั้น อย่าลัดขั้นตอน

เพียงแค่นี้ก็พอจะลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วค่ะ หากเพื่อนสมาชิกท่านใดมีวิธีการหรือขั้นตอนใดจากประสบการณ์ตรงในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน หรือมีคำถามก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ก้นได้ผ่านทางชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณนะคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *