ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายเพื่อกิจธุระ

สวัสดีค่ะ  จากครั้งที่แล้วได้พูดถึงจดหมายกิจธุระ ครั้งนี้จึงมาพูดในเรื่องหลักๆ ของภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายเพื่อกิจธุระนะคะ ตามนี้ค่ะ

(Full Download)