แจ้งเริ่มต้นเลขหนังสือออกภายในและภายนอก ปี 2565

เริ่มปีใหม่นี้อย่าลืมแก้ไขจดหมายเป็นปี พ.ศ. 2565 หรือ ค.ศ. 2022 ด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *