รู้หรือไม่!!! กับการใช้ระบบงานสารบรรณ หัวข้อ “ยกเลิกการส่ง”


จากคราวที่แล้วเราได้อธิบายถึงการระบุสถานะ “ยกเลิก” ก้นไปแล้ว

เรามาพูดกันต่อเกี่ยวกับกรณีที่ว่าเอกสารที่ส่งไปให้ส่วนงานอื่นแล้ว แต่ “ส่งผิด” ต้องทำอย่างไรล่ะ?

ระบบของเราที่จัดทำขึ้นมานั้นได้จัดทำเมนูที่ชื่อว่า กล่องข้อมูลออก นอกจากที่เราจะใช้ดูข้อมูลหนังสือที่ได้ส่งไปแล้ว มีผู้รับหรือยัง? ใครเป็นผู้รับ? เราก็ใช้ในการยกเลิกการจัดส่งด้วย  โดยทำตามนี้นะคะ
(1) คลิกเมนู กล่องข้อมูลออก → (2) เลือกเมนู รายการหนังสือส่งภายใน → (3) คลิกไอคอน  [x] ท้ายแถวของรายการที่ต้องการยกเลิกการส่ง 

เพียงเท่านี้ก็สามารถยกเลิกรายการหนังสือที่ส่งผิดได้แล้วค่ะ จากนั้นที่หน้ารายการหนังสือที่เราได้ยกเลิกแล้วก็จะปรากฎเครื่องหมาย x ให้เราทราบด้วยค่ะ

วิธีการยกเลิกนี่ยังรวมถึงการขอเลขที่หนังสือออกภายนอก (เลขที่จดหมาย) ด้วยนะคะ
หากต้องการยกเลิกก็ให้ทำวิธีเดียวกัน แต่เลือกที่เมนู “รายการหนังสือส่งภายนอก” นะคะ