ขอเชิญพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม และร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ด้วยการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้
+++พร้อมรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลพิเศษจ้า!!!
ขอความกรุณาส่งความคิดเห็นภายในวันที่ 30 กันยายนนี้นะคะ..
1.ร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
Link: https://bit.ly/3qaqfWS

2.แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
Link: https://forms.gle/AwHhkEkTgMhmKjfW8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *