คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2566)

เราได้ทำการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความสอดคล้องและชัดเจนมากขึ้น หากท่านได้สนใจต้องการนำไปเป็นแนวทาง สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะคะ