ติดต่อเรา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 034-388555 ต่อ 2122-3
E-Mail : stu_activity@christian.ac.th