การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณคริสเตียน

ประเด็น / ปัญหาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) ลักษณะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณเป็นอย่างไร

2) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการทำงานให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณ และมีแนวทางการให้คำปรึกษาอย่างไร

3 ความเห็นบน “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณคริสเตียน”

  1. การรวบรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นทรัพยากรในการค้นคว้าให้กับสมาชิก CoP โดยแนะนำและชี้แจงให้กับสมาชิกทราบ เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณ การให้คำปรึกษา จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ห้องสมุดดิจิทัลที่ทางคณะคริสตศาสนศาสตร์เป็นสมาชิก วารสารทางวิชาการออนไลน์ ฐานข้อมูลอื่น ๆ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

  2. สมาชิก CoP สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการจากระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thai Journals Online : ThaiJo) ในทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโลโลยี และมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในภาพประกอบที่ 12-13 แสดงหลักฐานของผลการสืบค้นจากคำสำคัญ คือ การให้คำปรึกษาและชีวิตจิตวิญญาณ

  3. ในเดือนตุลาคม 2564 ได้มีการจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศสนับสนุนการให้คำปรึกษา เปิดเว็บบล็อกและติดต่อประสานงาน ชี้แจงให้กับอาจารย์ประจำ ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิก CoP แสดงความคิดเห็นและผู้ประมวลความรู้จะได้ดำเนินการจัดประเภทความเห็นของสมาชิก CoP ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *