ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติ เรื่อง”การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในบริการสุขภาพปฐมภูมิ”

เรื่องแจ้ง และประชาสัมพันธ์ อบรมฟื้นฟู รายละเอียด ดังภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม 1st World Congress on Falls and Postural Stability

ขอประชาสัมพันธ์ การประชุม

1st World Congress on Falls and Postural Stability

Date(s)

Wed 04 – Sat 07 December 2019

Location

Kuala Lumpur Convention Centre

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ด้านล่างค่ะ