บทความวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

  • Nongpimol Nimit-arnun, Supatra Chouwai, and Wiraporn Suebsoontorn