แนวการเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์

การทำจดหมายของพวกเรามักจะพบว่า หัวหน้ามักจะให้ร่างจดหมายเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์ต่างๆ การขอประชาสัมพันธ์โครงการบ้าง ขอการสนับสนุนบ้าง เช่น ขอใช้น้ำหรือใช้ไฟฟ้า ขอใช้สถานที่  ขอศึกษาดูงาน หรือแม้กระทั่งขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูล หากได้มีโอกาสอ่านจดหมายแบบนี้บ่อยๆ ก็คงไม่ยากนัก แต่ถ้าไม่เคยได้พบเห็นเลยก็ขอจะสับสนอยู่นานว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี เราก็เลยนำแนวทางดีๆ มาฝากนะคะ

(Full Download)