แจ้งเริ่มต้นเลขหนังสือออกภายในและภายนอก ปี 2565

เริ่มปีใหม่นี้อย่าลืมแก้ไขจดหมายเป็นปี พ.ศ. 2565 หรือ ค.ศ. 2022 ด้วยนะคะ