การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ และการแสดงความเสียใจ

ประกาศที่ 615/2566 เรื่อง กำหนดอักษรย่อประจำส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

คลิกที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร