แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนธันวาคม 2565

ตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนธันวาคม 2565

คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จากความร่วมมือของหลายท่าน ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทำให้เราได้คู่มือฯ ฉบับนี้ขึ้นมา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการปฏิบัติงานการจัดประชุมได้เลยนะคะ ขอขอบคุณในความมีส่วนร่วมครั้งนี้ค่ะ

แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ขยายเวลาการมแสดงความคิดเห็นร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ประชาสัมพันธ์!!

สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอขยายเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้ หรือเว็บเพจชุมชนส่งเสริมการปฏิบัติงานสารบรรณนะคะ
+++พร้อมรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลพิเศษจ้า+++
1.ร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
Link: https://bit.ly/3qaqfWS
2.แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
Link: https://forms.gle/AwHhkEkTgMhmKjfW8   

แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนตุลาคม 2565

ทุกคนนน!!!ตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนตุลาคม 2565


ขอเชิญพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม และร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ด้วยการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้
+++พร้อมรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลพิเศษจ้า!!!
ขอความกรุณาส่งความคิดเห็นภายในวันที่ 30 กันยายนนี้นะคะ..
1.ร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
Link: https://bit.ly/3qaqfWS

2.แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
Link: https://forms.gle/AwHhkEkTgMhmKjfW8

 

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารและจัดการประชุม

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารและจัดการประชุม

การแชร์ไฟล์ OneDrive และ Google Drive

 

การแชร์ไฟล์ OneDrive และ Google Drive มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการแชร์ไฟล์ OneDrive ได้ที่นี่  <<คลิกเลย>>

วิธีการแชร์ไฟล์ Google Drive <<คลิกเลย>>>

 

การบริหารและจัดการประชุม “คำศัพท์ที่ใช้ในการประชุม” และ “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม”

ชุมชนปฏิบัติ เสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ ของแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการบริหาและจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้