ขยายเวลาการมแสดงความคิดเห็นร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ประชาสัมพันธ์!!

สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอขยายเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้ หรือเว็บเพจชุมชนส่งเสริมการปฏิบัติงานสารบรรณนะคะ
+++พร้อมรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลพิเศษจ้า+++
1.ร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
Link: https://bit.ly/3qaqfWS
2.แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
Link: https://forms.gle/AwHhkEkTgMhmKjfW8   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *