คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2011

ระบบวงจร คุณภาพ PDCA จากหลักการสู่วิธีการปฏิบัติ และสร้างทีมคุณภาพ ตอนที่1

โดย : ธีระพงษ์ นำหลักการระบบวงจร คุณภาพ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | 4 ความเห็น

ทำไมต้องมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบ่งปันความรู้ของสำนัก | ใส่ความเห็น

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

โพสท์ใน ข่าวสารสกอ. สมศ. | ใส่ความเห็น

สกอ. ดันสหกิจศึกษานานาชาติ เป็นตัวช่วยพัฒนาบัณฑิต พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โพสท์ใน ข่าวสารสกอ. สมศ. | ใส่ความเห็น